การนำเสนอคุณค่าและคุณสมบัติที่แท้จริงเกี่ยวกับสินค้าและบริการในปัจจุบัน

ข้อดีของระบบปั๊มซับเมอร์ส

ปั๊มซับเมอร์สมีสองประเภทเครื่องกลและไฟฟ้า รถยนต์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ติดตั้งระบบปั๊มซับเมอร์ส เนื่องจากข้อดีหลายประการที่เหนือกว่าปั๊มเชิงกล การเปลี่ยนจากคาร์บูเรเตอร์ไปเป็นหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงมีส่วนสำคัญในการลดลงของปั๊มเชิงกลและการเพิ่มขึ้นของคู่ไฟฟ้าเนื่องจากระบบฉีดเชื้อเพลิงทำงานได้ดีที่สุดที่แรงดันปั๊มซับเมอร์สที่สูงกว่าที่ปั๊มเชิงกลสามารถสร้างได้มาก ปั๊มซับเมอร์สจะอยู่ภายในถังน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้สามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในถังระบายความร้อนให้กับปั๊มได้จึงมั่นใจได้ว่ามีการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่สม่ำเสมอและเพียงพอ

ปั๊มซับเมอร์สเหล่านี้ทำงานทุกครั้งที่เปิดเครื่องทำให้มีแนวโน้ม

ที่จะเกิดเพลิงไหม้เมื่อมีปั๊มซับเมอร์สรั่วไหลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการทำงานผิดปกติ นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่มีการติดตั้งปั๊มเชื้อเพลิงภายในถังเนื่องจากเชื้อเพลิงเหลวไม่ระเบิด คุณลักษณะด้านความปลอดภัยอีกประการหนึ่งที่ติดตั้งมาพร้อมกับปั๊มไฟฟ้าคือหรือชุดควบคุมไฟฟ้าซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมให้ปิดปั๊มซับเมอร์สตามเงื่อนไขได้แม้ในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่นอกจากนี้รถยนต์บางรุ่นยังมีสวิตช์ความเฉื่อยซึ่งเป็นวาล์วหมุนที่จะปิดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงโดยอัตโนมัติในกรณีที่รถพลิกคว่ำ คุณลักษณะด้านความปลอดภัยเหล่านี้ลบล้างศักยภาพ

ปั๊มไฟฟ้าในการเกิดอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพ แต่ยังปราศจากอันตรายอีกด้วย ปั๊มเชื้อเพลิงซึ่งเป็นหัวใจหลักของระบบส่งน้ำมันของยานพาหนะเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยให้เครื่องยนต์ของรถทำงานได้อย่างเหมาะสม ปั๊มซับเมอร์สที่ผิดพลาดไม่เพียงแต่ทำให้เครื่องยนต์สตาร์ตเชื้อเพลิงเท่านั้น แต่ยังทำให้ส่วนประกอบต่างๆของระบบส่งเชื้อเพลิงเสียหายอีกด้วย การระบุและเปลี่ยนทันทีที่ได้รับความเสียหายจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

ปั๊มซับเมอร์สเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ปั๊มเชื้อเพลิง

จากถังน้ำมันไปยังเครื่องยนต์ เครื่องยนต์จะไม่ได้รับเชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับการเผาไหม้ ดังนั้นแม้แต่ปัญหาเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้ นี่คือสัญญาณบางประการของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผิดปกติ สัญญาณทันทีกำลังเริ่มปัญหา รถจะเหวี่ยงแต่เครื่องยนต์ไม่สตาร์ท แม้ว่าจะเริ่มต้น แต่ก็จะหยุดหลังจากห่างออกไป มันทำราวกับว่าไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในถัง ก๊าซในถังปั๊มซับเมอร์สต่ำหรือไม่มีเลยอาจทำให้เกิดสัญญาณ

เช่นเดียวกับปั๊มซับเมอร์สไม่เพียงพอ ดังนั้นตรวจสอบว่ามีก๊าซเพียงพอในถังหรือไม่แล้วสตาร์ทรถของคุณใหม่ หากคุณยังคงพบสัญญาณข้างต้นคุณอาจสงสัยว่าอีกวิธีหนึ่งในการยืนยันความล้มเหลวคือการฟังเสียงเมื่อคุณสตาร์ทรถ ใส่กุญแจและหมุนไปที่ตำแหน่งที่สอง ในตำแหน่งนี้เครื่องยนต์จะไม่สตาร์ท แต่ควรทำให้เกิดเสียงที่นุ่มนวลจากตู้เชื้อเพลิง เสียงนี้มาจากปั๊มเชื้อเพลิงไฟฟ้าเมื่อพร้อมที่จะดึงและสูบน้ำมันเชื้อเพลิง ถ้าไม่ได้ยินเสียงนี้สงสัยได้เลย