การนำเสนอคุณค่าและคุณสมบัติที่แท้จริงเกี่ยวกับสินค้าและบริการในปัจจุบัน

หลักในการติดตั้งป้ายจราจรที่ถูกต้อง

ป้ายจราจรการใช้ป้ายทางหลวงมาตรฐานในที่จอดรถของคุณไม่เพียงแต่ทำให้การจดจำป้ายง่ายขึ้นและมีอำนาจสั่งการเท่านั้น แต่ขณะนี้กฎหมายบัญญัติแล้วเป็นต้นไปกำหนดให้ถนนบนที่ดินส่วนบุคคลเปิดให้เดินทางสาธารณะเพื่อใช้การออกแบบป้าย ขนาด และการสะท้อนแสงเดียวกันกับป้ายทางหลวงซึ่งรวมถึงถนนภายในศูนย์การค้าป้ายจราจรบริเวณลานจอดรถ สนามบิน สนามกีฬา ทางด่วน และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่คล้ายคลึงกัน ถนนใดๆ ที่เป็นของเอกชนแต่อนุญาตให้ประชาชนเดินทางได้โดยไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงป้ายจราจร

ป้ายจราจรรวมทั้งเส้นทางจักรยานและสิ่งอำนวยความสะดวก

ด้านสันทนาการ ต้องใช้มาตรฐานป้ายทางหลวงเจ้าของและผู้จัดการที่จอดรถอาจลดความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องโดยการปรับปรุงป้ายให้เป็นมาตรฐานของป้ายทางหลวงหรือเปลี่ยนขั้นตอนเมื่อป้ายเก่าถูกแทนที่ มีคู่มือการออกแบบป้ายมาตรฐานชื่อคู่มืออุปกรณ์ควบคุมการจราจรที่สม่ำเสมอบริษัทที่ลงนามส่วนใหญ่คุ้นเคยกับหรือคุณสามารถหาได้ทางออนไลน์ป้ายจราจรนอกเหนือจากแล้ว

ยังมีคำแนะนำเพียงเล็กน้อยสำหรับจำนวนและตำแหน่งของป้ายที่จอดรถป้ายจราจรยกเว้นตรรกะและสามัญสำนึก ความต้องการป้ายที่จอดรถส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับจำนวนที่จอดรถและการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีคนเดินถนนจำนวนมากและการหมุนเวียนรถสูงจะต้องมีสัญญาณมากกว่าสวนธุรกิจขนาดเล็ก

ป้ายมีให้เลือกหลายขนาดและสะท้อนแสงป้ายจราจรขนาดของป้ายที่ต้องการนั้นสัมพันธ์กับระยะการมองเห็น ป้ายขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลตามหลักการทั่วไปป้ายจราจรความสูงของตัวอักษรของป้ายควรอยู่ที่ที่จำเป็นต้องมองเห็นตัวอย่างเช่นป้ายจราจรถ้าจำเป็นต้องอ่านป้ายในระยะคุณควรมีตัวอักษรอย่างน้อย ใหญ่กว่าจะดีกว่าควรใช้ป้ายจำกัดความเร็วบนถนนวงแหวนเท่านั้นป้ายจราจร ป้ายเตือน

ป้ายจราจรและโดยทั่วไปมักถูกละเลยและยากต่อการบังคับ

ใช้กับการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ขับขี่ป้ายจราจรการจำกัดความเร็วควรเพิ่มขึ้นทีละต่อในที่จอดรถขนาดเล็ก ไม่น่าจะจำเป็นต้องมีป้ายจำกัดความเร็วป้ายจราจรเนื่องจากยานพาหนะไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเดินทางด้วยความเร็วสูงสำหรับการบังคับใช้การละเมิดผู้ขับขี่รถยนต์ป้ายจราจรเว้นแต่จะมีการติดตั้งป้ายที่จอดรถอันเป็นผลมาจากการศึกษาทางวิศวกรรมและตรงตามเกณฑ์บางประการการบังคับใช้การละเมิดโดยผู้ขับขี่รถยนต์นั้นไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้ยังมีซึ่งให้บทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎจราจรของตำรวจในทรัพย์สินส่วนตัว

ป้ายจราจรซึ่งโดยสรุปแล้วไม่สามารถทำได้ช่วยให้ผู้มาเยี่ยมชมทราบว่าจุดจอดรถที่เหมาะสมคือจุดใดได้ง่ายขึ้น ทำให้สะดวกสำหรับพวกเขาที่จะได้รับจากรถของพวกเขาไปยังทางเดินหรือสิ่งอำนวยความสะดวกป้ายจราจรสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างจะจองพื้นที่จอดรถสำหรับการใช้งานพิเศษป้ายจราจรป้ายจอดรถโดยทั่วไปจะมีขนาดและควรวางห่างกันไม่เกินป้ายจราจรเมื่อวางเป็นชุด หากติดกับสิ่งกีดขวางหรือเสาสัญญาณที่จอดรถควรสะท้อนแสงระดับวิศวกรป้ายจราจร