การนำเสนอคุณค่าและคุณสมบัติที่แท้จริงเกี่ยวกับสินค้าและบริการในปัจจุบัน

โรงแรมแถวนวมินทร์คุณสมบัติหลักของราคาประหยัด

ด้านหนึ่งคือโฮมอินน์ยักษ์ใหญ่ในประเทศที่ซื้อกิจการ ในทางกลับกัน มันคือการขยายตัวอย่างรวดเร็วของนักล่าจากต่างประเทศ ภายในเวลาไม่ถึง 4 ปี จำนวนโรงแรมราคาประหยัดในจีนเพิ่มขึ้นจาก 166 ในปี 2547 เป็น 1476 ในเดือนตุลาคม 2550 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 1,000% เมื่ออุตสาหกรรมเติบโตขึ้น  โรงแรมแถวนวมินทร์ปัญหามากมายที่เคยถูกกวาดอยู่ใต้พรมก็กำลังเผชิญอยู่ความท้าทายด้านต้นทุนเมื่อเทียบกับโรงแรมทั่วไป  โรงแรมแถวนวมินทร์ค่าเช่าราคาถูก

โรงแรมแถวนวมินทร์

เป็นคุณสมบัติหลักของโรงแรมราคาประหยัด  โรงแรมแถวนวมินทร์ตลอดจนสาเหตุหลักของการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากโรงแรมราคาประหยัดในจีนมีจำนวนมากขึ้น โรงแรมแถวนวมินทร์ งบประมาณจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่โรงแรมราคาประหยัดกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้การเพิ่มขึ้นของต้นทุนเป็นปัญหาที่เลวร้ายสำหรับโรงแรมราคาประหยัด นอกเหนือจากเงินเฟ้อทั่วไปแล้ว ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขยายตัวยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น

สิ่งนี้ทำให้การแข่งขันสำหรับอสังหาริมทรัพย์ระดับสูงระหว่างแบรนด์

ในกลุ่มโรงแรมราคาประหยัดส่วนใหญ่ โรงแรมแถวนวมินทร์ซีอีโอของ Shanghai Inntie Hotel Management Consulting กล่าว หูแนะนำว่าความเข้มข้นของการเลือกสถานที่โดยโรงแรมราคาประหยัดและการเติบโตแบบทวีคูณของจำนวนนั้นส่งผลให้พื้นที่ที่มีศักยภาพลดลง สิ่งนี้ทำให้การแข่งขันสำหรับอสังหาริมทรัพย์ระดับสูง โรงแรมแถวนวมินทร์ระหว่างแบรนด์โรงแรมต่างๆ สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการได้มาซึ่งสถานที่ทำงานสูงขึ้นโดยตรง  โรงแรมแถวนวมินทร์ในขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น บุคลากร อาคารและการจัดการก็สูงขึ้นเช่นกันสถานการณ์ของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสามารถ

ช่วยให้อุตสาหกรรมโรงแรมราคาประหยัดมีความสมเหตุสมผลมากขึ้น คุณเฉิง จุน โรงแรมแถวนวมินทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Hanting Hotel Management Group กล่าว  โรงแรมแถวนวมินทร์เมื่อเทียบกับระยะเวลาคืนทุน 1-2 ปีที่ผ่านมา เฉิงคิดว่าระยะเวลาคืนทุนในปัจจุบัน 3-5 ปีสำหรับโรงแรมราคาประหยัดนั้นสมเหตุสมผลกว่าในตลาดปกตินายหูยังเห็นพ้องต้องกันว่าการเพิ่มต้นทุนควรทำให้ทั้งอุตสาหกรรมมีความเข้มข้นมากขึ้น แม้ว่าเครือเล็กๆ บางแห่งอาจต้องออกจากบริษัทเนื่องจากแรงกดดันด้านต้นทุน แต่แบรนด์โรงแรมราคาประหยัดขนาดใหญ่สามารถเร่งความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ได้

การแข่งขันที่เป็นเนื้อเดียวกันไม่เพียงแต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

เพื่อรักษาตำแหน่งผู้เสนอญัตติคนแรกในอนาคตการถอนตัวของ โรงแรมแถวนวมินทร์ ราคาถูกซึ่งปัจจุบันถูกซื้อกิจการโดย Home Inn ได้พิสูจน์ประเด็นแล้ว คนวงในในอุตสาหกรรมให้ความเห็นว่าเพื่อให้บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว ท็อปสตาร์จึงขยายจำนวน โรงแรมแถวนวมินทร์อย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนที่ไม่ยั่งยืนซึ่งสูง

กว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมถึง 15%  โรงแรมแถวนวมินทร์ความล้มเหลวของท็อปสตาร์ควรให้สัญญาณเตือนแก่อุตสาหกรรมโรงแรมราคาประหยัดของจีนการแข่งขันที่เป็นเนื้อเดียวกันไม่เพียงแต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โรงแรมราคาประหยัดในจีนยังประสบปัญหา “รายได้ที่ลดลง” อีกด้วย ตามรายงานการสำรวจในปี 2550 ราคาเฉลี่ยต่อห้องลดลงจาก 328 หยวน/วันในปี 2548 เป็น 208 หยวน/วันในปี 2549 และอัตราการเข้าพักก็ลดลงจาก 89% เป็น 82.4%